Illustrasjonsbilder

Senter for IKT i utdanningen hadde behov for bilder som viser bruk av digitale virkemidler i klasserommet. Bildene skulle kunne brukes for å illustrere samarbeid, innovasjon, kreativitet, samarbeid, problemløsning, engasjement, glede, lek og læring. Bildene skulle vise at teknologi, programmering og dataspill i skolen kan bidra til og styrke disse egenskapene.

Senter for IKT i utdanningen er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senteret har som formål å bidra til at bruken av IKT i skolen bedrer kvaliteten på undervisningen og at IKT-bruk fører til økt læringsutbytte